Brand Name

Nadační fond Lauren

Daňové úlevy pro dárce

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst od základu daně následující plnění:

Fyzické osoby

od základu daně si lze odečíst hodnotu plnění poskytnutého na veřejně prospěšné účely (specifikované zákonem), pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně.
(§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmů)

Právnické osoby

od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu plnění poskytnutého naveřejně prospěšné účely (specifikované zákonem), pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně dle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

(§ 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmů)

Děkujeme

Napište nám
 • Nadační fond Lauren

  zapsán u Městského soudu v Praze

  Spisová značka N 1496, IČO: 060 53 327

  Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00

  Bankovní spojení FIO

  2301759378/2010

  E-mail

  info@nflauren.cz

 • Předseda správní rady

  Mgr. Barbora Křepelková

  barbora@nflauren.cz

 • Sledujte nás